Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8873 a8a8 500
„Moja skóra zmieniła się w porcelanę, w kość słoniową, w stal”.
— Sansa Stark [George R. R. Martin, Nawałnica mieczy, tom II: Krew i złoto, tłum. Michał Jakuszewski]
Reposted from1ncognito 1ncognito vialexxie lexxie
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

4489 e1de 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vialexxie lexxie
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie
Reposted fromusagiaddict usagiaddict vialexxie lexxie
8559 4357 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vialexxie lexxie
7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

Reposted fromworst-case worst-case vialexxie lexxie
3203 8220
Reposted fromsavatage savatage vialexxie lexxie
9275 7912 500
Reposted fromstylte stylte vialexxie lexxie
(...) nie spieszyłem się do żeniaczki, bo po uszy byłem w książkach. To znaczy chciałem się ożenić, tylko że na okrągło coś czytałem (...) A dzisiaj w wolnym czasie... Już mnie opuściły dziwne wyobrażenia o szczęściu, dziewczyny już nie dla mnie, to co robić? Bez przerwy pić też się nie da, więc (...) cały czas siedzę w książkach.
— Bohumil Hrabal, spotkanie autorskie w restauracji Leśna (w: Stara rupieciarnia, tłum. A. Kaczorowski i J. Stachowski)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
9810 0046 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialexxie lexxie
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major vialexxie lexxie
3203 cbd1
Reposted fromhushhush hushhush viathebelljar thebelljar
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...