Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4246 d2e7 500
Reposted fromhrafn hrafn
5677 d8eb 500
Reposted fromsoftboi softboi viahrafn hrafn
9203 bd11 500
Reposted fromhrafn hrafn viagdziejestola gdziejestola
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
5415 26ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaltopalto altopalto
3092 1c8c 500
Reposted fromJustVicky JustVicky viaphilomath philomath
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viasatyra satyra
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – Metro 2033
Reposted frompuella13 puella13 viatotumfacki totumfacki
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaowieczka owieczka
9510 b96a 500
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viasanders sanders
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahesiamela hesiamela
9823 dec0 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viatulele tulele
9747 1a87 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapchamtensyf pchamtensyf
7479 e5d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathebelljar thebelljar
3397 8e23 500
Reposted fromamphetamine amphetamine vialexxie lexxie
Reposted fromshakeme shakeme
Ty nie wiesz, co to jest ta szarość i ten strach, b e z p r z e d m i o t o w y strach, który mnie opanowuje.
— Witkacy, Pożegnanie jesieni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl