Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0594 79c8
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaguerriera guerriera
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viasatyra satyra
1181 37fa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaeazyi eazyi
0619 bfe7 500
A Window on the Quai Voltaire by Andre Kertesz,  Paris, 1928
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viaeazyi eazyi
0832 4955
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaWunderwerks Wunderwerks
5465 c8dc
9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viamonikasamodobro monikasamodobro
1412 7005 500
Reposted fromyannim yannim viatediousuncle tediousuncle
0514 081f
Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar
1209 1da9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathebelljar thebelljar
5064 1be3 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
8924 caad 500
3070 ea81 500
Masuria, Poland.
Reposted from0 0 viafajnychnielubie fajnychnielubie
2282 07c2
8316 41d4
Reposted fromirresponsible irresponsible viathebelljar thebelljar
5304 e750 500
Call me be your name
8152 b012 500
Reposted frompiehus piehus viathebelljar thebelljar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...