Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
this.
Reposted fromikari ikari vialexxie lexxie
4060 c241 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
5961 2969 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
5813 27af 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamountains mountains
4716 d264
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamountains mountains
5862 188c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamountains mountains
4540 2b71 500
Fernanda Forte
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexxie lexxie
3374 012c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamountains mountains
5535 0449 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaAJK AJK
1269 c9a2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialexxie lexxie

rebecca-dearest:

being an adult is hard like excuse me I did not sign up for this what’s the return policy

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed

tuaari:

current mood: I need to explore a deep misty forest very far away

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
1185 2ab5 500

travels-ofadreamer:

Inside Wells Cathedral ⛪️

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
1732 94b4
Reposted fromClary Clary viaupinthesky upinthesky
7051 762d 500
Reposted fromcroiea croiea
9355 3309 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
6397 8ae7 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę.
— Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami
Reposted frompierdolony pierdolony vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl