Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5160 90ac 500
3602 fa14 500
0577 8e3a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viatulele tulele

handa: Céfalu, a photo from Palermo, Sicily

0459 9a79
Reposted from4777727772 4777727772 viachlodnawdowa chlodnawdowa
Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromvesania vesania vialexxie lexxie
3516 6ca9 500
Seria niefortunnych zdarzeń s02e04
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialexxie lexxie
5251 1956 500
Jakub Gierszał
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viafilmowy filmowy
4897 9af5 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo1_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo2_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo3_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo4_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo5_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo6_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo7_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo8_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo9_500 tumblr_mz9301U91I1qd6w8mo10_500

solacebaby [via bintalghazi]: Japanese photographer Chino Otsuka took old photos from her childhood and put pictures of her present self in them, creating lovely double self-portraits.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaszszsz szszsz
Reposted fromshakeme shakeme
1327 2dab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaynis aynis
Reposted fromshakeme shakeme viamidaj midaj
9457 f0a1
7065 ef1d

girlinthepark:

Visit Copenhagen | Nyhavn, København, Denmark. 

7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viaupinthesky upinthesky
Reposted fromshakeme shakeme
0072 4f13 500
Reposted fromelles elles viasleeplessy sleeplessy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl